Logo Lanting Rekenadvies

Leerlijnen

Traject op maat

 • Leerlijnen


Doelgroep

 • Schoolteam


Inhoud

 • Uitwerking van de leerlijnen van de verschillende rekendomeinen in combinatie met de modellen van het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen (ERWD)

Meer informatie

 

 1. In de referentieniveaus (commissie Meijerink) is vastgelegd wat kinderen aan het einde van de basisschool moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus zijn
  1 augustus 2010 wettelijk vastgelegd. In 2014 volgen de toetsen.
  Hoe zorgen we ervoor, dat we de referentieniveaus eind groep 8 halen? Wat zijn dan de einddoelen per leerjaar en hoe zien de leerlijnen met de tussendoelen en cruciale leermomenten eruit?
   
 2. Naast de referentieniveaus hebben we ook te maken met het protocol Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Hierin wordt gesproken over het belang van goed rekenonderwijs. Veel rekenproblemen ontstaan door afstemmingproblematiek en doordat de basale vaardigheden tot honderd en de tafels van vermenigvuldigen in de hogere groepen niet onderhouden worden. Wat verstaan we onder afstemmingsproblematiek en wat is goed rekenonderwijs?
   
 3. In dit traject staan de leerlijnen centraal. Deze worden door de leerkrachten zelf voor verschillende rekendomeinen uitgewerkt. De uitwerking gebeurd met behulp van de modellen van het protocol ERWD. Na afloop worden de leerlijnen aan elkaar gepresenteerd. Op deze wijze krijgen de leerkrachten meer zicht en grip op de verschillende leerlijnen


Voor wie?

Een schoolteam

 

Scholing

Bovenstaand traject is een impressie. Tijdens een intake gesprek wordt overlegd hoe het traject zal eruit zal gaan zien. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een aantal bijeenkomsten en klassenbezoeken met nabesprekingen. Het traject kan ook over een aantal jaren worden uitgespreid.
Suggesties voor de teambijeenkomsten zijn: Hoe zien de referentieniveaus eruit, wat moeten de kinderen op 1S en 1F niveau beheersen? Wat zijn de einddoelen per leerjaar, waarna een of meerdere leerlijnen worden uitgewerkt. Aan de leerlijnen worden het handelingsmodel, de hoofdfasen en het drieslagmodel met de vertaalcirkel uit het protocol ERWD gekoppeld.
Eventueel in een vervolg traject de hiaten van de leerlijnen in de methode aanvullen metextra activiteiten en spellen.

 

Kosten

Het traject is maatwerk en de kosten zijn afhankelijk van het aantal contactmomenten

 

Vervolgmodules

 • Met Sprongen Vooruit
 • Met Sprongen Vooruit, hoe verder na groep 4
 • 1-2 Met Sprongen Vooruit
 • Meten en meetkunde voor groep 1 t/m 4
 • Vermenigvuldigen