Logo Lanting Rekenadvies

Passende perspectieven rekenen Workshop [rechts]RU3[/rechts]

Hoe realiseer je passend onderwijs voor leerlingen die op het eind van de basisschool 1 F (of op onderdelen) waarschijnlijk niet zullen halen?

Het Slo heeft hiervoor ‘Passende perspectieven’ ontwikkeld. Daarbij is rekening gehouden met de cognitieve capaciteiten en/of specifieke beperkingen van leerlingen en de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Passende perspectieven worden ingezet voor leerlingen, vanaf ongeveer 10 jaar, voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld

 

Doel

Het doel van ‘Passende perspectieven is leerlingen zo ver mogelijk op weg te helpen met 1 F als richtlijn. Deze leerlingen zitten in alle vormen van primair onderwijs, regulier als speciaal (basis) onderwijs. Leerlingen met een zml of zml-mg indicatie zijn uitgezonderd

 

Leerroutes

Er zijn drie leerroutes en een doelenlijst ontwikkeld. Deze materialen helpen u gerichter te kijken naar kinderen en verantwoorde keuzes in doelen te maken.

Vervolgens wordt er bewust gekozen voor lesactiviteiten, die bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod is zo beter afgestemd op de onderwijsbehoefte van die leerlingen

 

 1. Leerroute 1
  Doelgroep
  Leerlingen met (boven) gemiddelde cognitieve capaciteiten maar met een specifieke beperking of stoornis.
  Uitstroom: vmbo gl/tl, havo of vwo
  Doel op 12 jarige leeftijd
  Minimaal 1F voor leerlingen die doorstromen naar vmbo gl/tl
  Streefniveau 1S voor leerlingen die doorstromen naar havo of vwo
   

 2. Leerroute 2
  Doelgroep
  Leerlingen met minder cognitieve capaciteiten
  Uitstroom: vmbo bbl/kader (met of zonder leerwegondersteuning)
  Doel op 12 jarige leeftijd
  Nadruk op belangrijke onderdelen binnen 1F
  Halen 1F in het vervolg-onderwijs
   

 3. Leerroute 3
  Doelgroep
  Leerlingen met minder cognitieve capaciteiten
  Uitstroom: praktijk-onderwijs of vso-arbeid
  Doel op 12 jarige leeftijd
  1F op onderdelen

 

Voor wie

Leerkrachten in groep 6, 7 en 8, internbegeleiders, reken coördinatoren en schoolleiders in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

 


I. Workshop

In deze workshop maakt u kennis met en leert u werken met de materialen van Passende Perspectieven. U krijgt een voorbeeld van een leerlijn en de materialen die daarbij bruikbaar zijn

Opbrengst:

·         U bent op de hoogte van de inhoud en werkwijze van Passende perspectieven

·         U kunt starten met een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die naar verwachting referentieniveau 1F (op onderdelen) niet zullen halen aan het einde van de basisschool

·         U kunt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verder op weg helpen naar referentieniveau 1F (ontwikkelingsperspectief)

·         De rekenmethode en passende perspectieven

 

Duur

1 dagdeel van 3 uur

 

Kosten

€ 75,- per persoon

Voor een schoolteam € 600, -  exclusief reiskosten


II. Implementatie

Een training en begeleidingstraject om Passende Perspectieven te implementeren binnen uw school

 

Inhoud

 • Leerlingen selecteren voor het werken met passende perspectieven
 • Deze geselecteerde leerlingen indelen in de juiste leerroute
 • Doelen stellen voor de geselecteerde leerlingen
 • Doelen vertalen naar effectieve lesactiviteiten
 • De rekenmethode en passende perspectieven
 • Geselecteerde doelen opnemen in het groepsoverzicht
 • Geselecteerde leerlingen observeren
 • Evalueren van de doelen en resultaten van deze leerlingen

 

Duur

Het aantal bijeenkomsten wordt na een intake in onderling overleg vastgesteld

 

Info

lanting@rekenadvies.nl

SWV en besturen kunnen contact opnemen voor begeleiding met Passende Perspectieven