Logo Lanting Rekenadvies

Meten en meetkunde voor groep 1 t/m 4 [rechts]RU16[/rechts]

Scholing

  • Meten en Meetkunde voor groep 1 t/m 4

 

Doelgroep

  • Leerkrachten van groep 1 t/m 3, intern begeleiders, remedial teachers en rekencoördinatoren

 

Inhoud

  • Wat zijn de verschillen tussen meten en meetkunde in de onderbouw en hoe zien deze leerlijnen eruit? Aan welke tussendoelen moet u werken en hoe kunt u kinderen uitdagen? In deze cursus krijgt u inzicht in de leerlijnen en cruciale leermomenten van meten en meetkunde. U krijgt praktische tips voor activitieten, aanbod en materialen aangereikt. 

 

Meer informatie

  1. Naast tellen en getalbegrip zijn ook de vaardigheden op het gebied van meten en meetkunde belangrijk aspecten van het rekenen. Getalbegrip en gevoel voor meten en meetkunde ontstaat al in de peuterleeftijd. Kleuters zijn nieuwsgierige en spontane onderzoekers. Spelenderwijs ontdekken ze wiskundige structuren. Tellen, meten en meetkunde zijn voor kleuters activiteiten die vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn. Hoe kunnen we deze ontwikkeling zo goed mogelijk stimuleren, hoe dagen we kleuters en leerlingen in groep 3 en 4 uit tot ruimtelijk redeneren, passen en meten?
     
  2. Wat zijn de verschillen tussen meten en meetkunde in de onderbouw en hoe zien deze leerlijnen eruit? Aan welke tussendoelen moet u werken.

In deze cursus krijgt u inzicht in de leerlijnen en cruciale leermomenten van meten en meetkunde. U krijgt praktische tips voor activiteiten en materialen aangereikt.

Deze cursus is gebaseerd op de publicatie Tussendoelen Meten en Meetkunde (TAL) en de herziene Slo doelen (2011). Daarnaast worden recente ontwikkelingen en rekenartikelen gebruikt

 

Voor wie?

Leerkrachten groep 1 t/m 4, intern begeleiders, remedial teachers, rekencoördinatoren en onderwijsondersteuners

 

Werkwijze

Vier bijeenkomsten van 2 1/2 uur. In de eerste twee bijeenkomst zal het onderwerp Meetkunde (o.a. bouwen, spiegelen, perspectief en standpunten, werken met routes/plattegronden en vormen/figuren) worden behandeld. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst staat de leerlijn Meten en de daarbij passende meetactiviteiten centraal. In de bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aanbod en er is gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen. Na elke bijeenkomst wordt van u verwacht, dat u de ervaringen, opgedaan tijdens de bijeenkomsten uitprobeert in de praktijk.

 

Materiaal

In de eerste bijeenkomst ontvangt u een hand-out van de ppt presentatie en een cursusmap met de theorie. Daarnaast krijgt u een inlogcode voor de website voor het downloaden van spellen en lessuggesties.

 

Kosten

De kosten voor deze scholing bedraagt € 350 per persoon Na afloop van de cursus ontvangt u bij voldoende aanwezigheid en uitvoering van de huiswerkopdrachten een certificaat. Het aantal deelnemers is minimaal 15 en maximaal 24 personen. Bij minder of meer aanmeldingen graag contact opnemen. De offerte wordt dan aangepast. Voor een schoolteam wordt een aparte offerte gemaakt.

 

Vervolg modules

  • 1-2 Met Sprongen Vooruit
  • Zwakke rekenaars,- Toetsen d.m.v. spelvormen.-schematiseren,- observeren en diagnosticeren - prentenboeken 
  • Met Sprongen Vooruit