Logo Lanting Rekenadvies

OGW voor- en vroegschoolse educatie

Scholing

  • OGW voor- en vroegschoolse educatie


Doelgroep

  • Leidsters en pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleiders

 

Inhoud

De term ‘Opbrengst gericht werken’ komen we steeds meer tegen in de voorschoolse voorzieningen.
Ook leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagopvang moeten gaan werken aan leeropbrengsten. Wat komt erbij kijken om het maximale uit jonge kinderen te halen en hoe kan je de gegevens van kinderen gebruiken voor betere resultaten? Komen toetsen nu centraal te staan en gaan we aanbodgericht werken? Gaan we dan niet voorbij aan hoe het jonge kind zich ontwikkelt?
In de bijeenkomst(en) wordt uiteengezet hoe in de praktijk aan de doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar primair onderwijs wordt vorm gegeven op het gebied van taal en rekenen. Wat is belangrijk voor kinderen om in groep 1 goed te starten? Zijn de leerkrachten van groep 1 en 2 op de hoogte van de ontwikkeling van het jonge kind?
Dit is een traject op maat. In een intake wordt in overleg de inhoud en het aantal bijeenkomsten vastgesteld