Logo Lanting Rekenadvies

Met sprongen vooruit, groep 3 t/m 4(5) [rechts]RU16[/rechts]

Scholing

 • Met sprongen vooruit

Doelgroep

 • Leerkrachten van groep 3 t/m 5, intern begeleiders en rekencoördinatoren

Inhoud

 • Een productief oefenprogramma voor de basisvaardigheden tot 100. Naast het theoretisch kader veel spel- en oefenvormen om deze vaardigheden te trainen.

Meer informatie

Met Sprongen Vooruit is geactualiseerd met de laatste visies en ontwikkelingen binnen het reken/wiskunde onderwijs

 

 

 1. Met Sprongen Vooruit leidt tot verbluffende resultaten. Zo blijken leerlingen bij wie al ernstige reken-/wiskundeproblemen waren vastgesteld, plotseling toch met sprongen vooruit te gaan. Letterlijk en figuurlijk. Zo zien we een schoolklas binnen anderhalf jaar het aandeel D- en E-scores terugbrengen van ruim twintig procent naar nul. Met Sprongen Vooruit is kortom een aanrader.
   
 2. Beheersing van de basale rekenvaardigheden tot honderd vormt het fundament voor goed rekenonderwijs. Reken-/wiskundemethoden gaan voor de zwakke rekenaars vaak te snel. Zij hebben meer – maar ook andersoortige – instructie en oefening nodig om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.
   
 3. Onder die basisvaardigheden verstaan we tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen, splitsen en de sprong van tien. Pas als ze dit beheersen, gaan de kinderen met getallen aan het werk (opereren met getallen).
   
 4. Met Sprongen Vooruit (J. Menne, 2001) gaat uit van stevige verankering van het getalbegrip. Dit gebeurt in kleinere stappen dan in de reguliere methodes, maar ook op een andere manier. Het is een zogeheten ‘productief oefenprogramma’ voor het getallengebied tot honderd. ‘Productief’ wil zeggen dat leerlingen worden geprikkeld om zelf na te denken, onder meer door bij een gegeven antwoord zelf sommen te zoeken (‘eigen producties’).
   
 5. De meerwaarde van Met Sprongen Vooruit is de lichamelijke beleving die bijvoorbeeld ‘springen naar getallen’ biedt. Door sprongen (tientallen) en huppen (eenheden) te maken, ervaren kinderen de decimale structuur.
   
 6. Met Sprongen Vooruit gebruikt veel visuele ondersteuning, spelvormen en ‘eigen producties’. Vanuit het zelf doen in allerlei varianten verstevigen de leerlingen het mentale begrip
   
 7. Niet alleen de zwakke leerlingen hebben baat bij dit programma. Ook de betere rekenaars profiteren ervan. Zij krijgen nog meer vat op de getallen en hun relaties.
   
 8. Met Sprongen Vooruit vervangt de methode niet, maar geldt als aanvullend en is naast elke methode te gebruiken. Door met dit programma te werken krijgt u als leerkracht meer zicht op de doorgaande leerlijn, de didactiek van rekenen en het leerproces van uw leerlingen.

 

Voor wie?

Het programma, oorspronkelijk geschreven voor groep 4, is met kleine aanpassingen te gebruiken voor de groepen 3 tot en met 8. De voorkeur gaat daarom uit naar scholing van het hele team. Voor de kleuterbouw is er een apart programma 1-2 Met Sprongen Vooruit.

 

Aanpak en terminologie van het programma wijken enigszins af van de methode. Alle leerkrachten dienen hiervan op de hoogte zijn. Bovendien is het belangrijk dat de bovenbouw op de hoogte is van de aanpak en dat de basale vaardigheden worden onderhouden. Veel spel- en oefenvormen kunnen ook in het hogere getallengebied en bij breuken en ‘kommagetallen’ worden ingezet.

 

 

Scholing

In deze cursus komt de nadruk te liggen op het aanleren en onderhouden van de basale vaardigheden.

In de vier bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aanbod. We spelen didactische spelletjes. Met deze spellen oefenen leerlingen de basale vaardigheden verder in. Er is tussendoor gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen. Na elke bijeenkomst wordt van u verwacht, dat u de ervaringen, opgedaan tijdens de bijeenkomsten uitprobeert in de praktijk.

 

Implementatie

In eventueel het tweede (implementatie) jaar is het tijd voor klassenbezoeken, nagesprekken en nuttige tips. Op deze manier krijgt het programma handen en voeten in uw eigen praktijk. U houdt als leerkracht dit tweede jaar een logboek bij. Dit logboek kan dienen als handleiding bij de reguliere rekenmethode. Het geeft antwoord op de vraag hoe u Met Sprongen Vooruit het best samen met de methode kunt gebruiken.

In een borgdocument komen vastomlijnde afspraken te staan over hoe de school precies met het programma wil werken. De leerkrachten kunnen hierop altijd terugvallen. Ook zorgt het voor een soepele kennisoverdracht aan (nieuwe) collega’s.

 

Materiaal

De cursisten ontvangen een hand-out en een map met de samenvatting van de bijeenkomsten. Daarnaast krijgen ze een inlogcode voor het downloaden op de website van oefen- en spelvormen. Na afloop van de cursus ontvangt u bij voldoende aanwezigheid een certificaat.

 

Kosten

De kosten voor deze vier bijeenkomsten bedraagt € 350,- per persoon. Het aantal deelnemers is minimaal 15 en maximaal 24 personen. Bij minder of meer aanmeldingen graag contact opnemen.

De offerte wordt dan aangepast. Voor een schoolteam wordt een aparte offerte gemaakt.

Alternatieve begeleidingsvarianten zijn in overleg mogelijk.

 

Maatwerk

Bovenstaand traject kan qua inhoud en uitvoering ook op maat gemaakt worden bv. workshops en/of studiedag (deel).

 

Inlichtingen

Alette Lanting, gecertificeerd trainer van ‘Met Sprongen Vooruit’

 

Vervolgmodules

 • 1-2 Met Sprongen Vooruit
 • Met Sprongen Vooruit, hoe verder na groep 4
 • Meten en meetkunde
 • Vermenigvuldigen